sreda, 11. december 2013

AVTOBUSNA POSTAJA ODPRTA - DOLENJSKI LIST 1990

Dolenjski list, 19. julij 1990
(za večjo velikost kliknite na sliko)

NOVO MESTO DOBIVA AVTOBUSNO POSTAJO - DOLENJSKI LIST 1990

Dolenjski list, 15. februar 1990
(za večjo velikost kliknite na sliko)

AVTOBUSNA POSTAJA ŠE BREZ DUHA - DOLENJSKI LIST 1990

Dolenjski list, 9. avgust 1990
(za večjo velikost kliknite na sliko)

NOVI TRG SKOZI ČAS

Malce kronologije o območju Novega trga in objektih, ki ga oblikujejo:

2006 - prenovljena stavba nekdanje porodnišnice
2003 - zgrajen prizidek Kulturnemu centru Janeza Trdine - Visoka šola za upravljanje in poslovanje
1996 - urejen Kulturni center Janeza Trdine oz. prenovljen nekdanji Dom JLA
1994 - zgrajen trgovsko poslovni objekt Novi trg
1991 - zgrajen Šmihelski most ...
1986 - zgrajena stavba Zavarovalnice Triglav - danes Zavarovalnica Tilia (Seidlova cesta 5)
1983 - prenovljena stavba Pošte (Novi trg 7)
1982 - odprta železniška postaja Center
1980 - odstranjen nekdanji kapucinski samostan
1979 - dozidana in prenovljena stavba občine (Novi trg 6)
1978 - zgrajena stavba Ljubljanske banke, danes NLB (Seidlova cesta 3)
1978 - zgrajen prizidek Hotelu Metropol (danes Hotel Krka in banka SKB)
1977 - zgrajen Dom JLA (danes Kulturni center Janeza Trdine)
1961 - zgrajena stavba Pošte
1960 - urejena avtobusna postaja na Novem trgu
1957 - nadzidana stavba Industrije obutve oz. prej Povhove tovarne
1948 - zgrajena Komanda garnizije, kasneje stavba občine (Novi trg 6)
1936 - odstranjeno pokopališče na Novem trgu
1931 - zgrajena Povhova tovarna, kasneje Tovarna obutve ...
1930 - zgrajen hotel Metropol (danes Hotel Krka)
1914 - zgrajen železniški most in železniška povezava z Belo krajino
1905 - zgrajena ženska bolnica, kasneje porodnišnica, danes Upravna enota (Defrancheschijeva ulica 1)
1903 - zgrajena stavba okrajnega glavarstva - danes Mestna občina Novo mesto (Seidlova cesta 1)
1830 - zasajen starejši del kostanjevega drevoreda ob Novem trgu
1810 - odprto pokopališče na območju današnjega Novega trga
1672 - ureditev kapucinskega samotana na območju današnjega Novega trga

http://www.novomesto.si/si/novomesto/obcina/staro_mesto/kronologija/

NOVOMEŠKA AVTOBUSNA POSTAJA

Tako je decembra 2013.

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013

Foto: Tomaž Levičar, 12/2013