četrtek, 27. februar 2014

EKONOMSKA ŠOLA

Prizidek Srednji ekonomski šoli
 
Lokacija: Ulica talcev 3, Novo mesto
Arhitekt: Marjan Lapajne
Leto izgradnje: 1981 (?)


(Ulica talcev - Seidlova cesta)
Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014torek, 25. februar 2014

KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Prizidek Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto

Lokacija: Rozmanova ulica 28, Novo mesto
Arhitekt: Marko Mušič
Leto izgradnje: 2001 (deloma še v gradnji; začetek gradnje 1996)
 


(Rozmanova ulica, Jerebova ulica)
Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

nedelja, 23. februar 2014

RAGOVSKI MOST

Ragovski most

Lokacija: med gozdom Ragov log in Jerebovo ulico
Arhitekt: Borut Simič, Janez Žerjav
Investitor: Občina Novo mesto
Leto izgradnje: 1987
Leto prenove: 2006 (menjava lesene konstrukcije)
 

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014

Foto: Tomaž Levičar, 02/2014