ponedeljek, 9. junij 2014

MESTNI KOLESARJI - PRAVOKOTNA MIZA

Pravokotna miza pod naslovom Mestni kolesarji, ki jo je pripravilo Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine, je potekala v Situli na Glavnem trgu v Novem mestu, 16. aprila 2014 med 18.00 in 21.00 uro.

Kaj se je dogajalo?

Uvodni nagovor ter predstavitev Strokovne podlage in ureditveni načrt za kolesarske in peš poti Novega mesta je imela dr. Liljana Jankovič Grobelšek, ki je pravokotno mizo tudi vodila. Strokovne podlage in ureditveni načrt so bili pripravljeni v podjetju Acer Novo mesto v letih 2001 in 2003. Tedaj je bilo načrtovano celovito omrežje peš in kolesarskih poti mesta, ki je tudi sestavni del prostorskega plana (Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto, 2009). Z današnje perspektive je bilo zanimivo pogledati, kaj od načrtovanega je bilo v nadaljnji letih izvedeno. Izvedene so bile le manjše, pa vendar pomembne ureditve, npr. peš poti po obrežjih Krke na Loki na levem bregu in sprehajališče Primičeve Julije na desnem bregu Krke, krajši odsek kolesarske steze na Seidlovi ulici, kolesarska steza do pokopališča Srebrniče idr.

Nadaljeval je mag. Radovan Nikić, Acer Novo mesto, ki je predstavil Kolesarsko mrežo v območju Državnega prostorskega načrta za 3. razvojno os. Načrtovane ureditve 3. razvojni osi v duhu sodobnih pristopov k načrtovanju kolesarskega in peš prometa vključujejo tudi kolesarsko omrežje. Načrtovanje je kompleksno, v javnosti bodo ureditve še preverjene, večje vprašanje pa je časovna dimenzija izvedbe tega velikega in smelega projekta.

Tomaž Praznik, Mestna občina Novo mesto je razpravljal o Načrtovanju kolesarskih povezav z integracijo uporabnega in turističnega kolesarjenja. Napačno je mišljenje, da tam, kjer ni kolesarjev, tudi ni potrebna kolesarska infrastruktura. Stanje v MONM je le približno 20 km urejenih kolesarskih stez, a mnogi deli načrtovanega omrežja še čakajo na izvedbo. Npr. večnamenska (kolesarska in peš) pot ob Levičnikovi cesti. Opozoril na razumevanje kolesarstva kot subkulturo, veliko bo treba narediti na tem. V pripravi je projekt s kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka Bike), v katerem so povezane Dolenjske in Posavske občine.

Jure Duh Mestna občina Novo mesto (se) je vprašal Kaj storiti ko zmanjka prostora? Kolesarske sanje – kolesarske poti po naravi, ločene od prometnic, je soočil z realnostjo, v kateri je kolesar na vozišču, kar je nevarno in ponekod pa celo prepovedano (Kandijska cesta). Predstavil je projekt souporabe voznega pasu s kolesarji – »sharrow« ter napovedal, da bo uveljavljen na Kandijski cesti. Preizkusno je sharrow že izveden na ulici Marjana Kozine in Cesti brigad, ki sta urejeni kot območji omejene hitrosti – coni 30. Izpostavil je, da je želeni cilj sklenjena neprekinjena mreža kolesarskih povezav znotraj mesta.

Jože Kos Grabar, Mariborska kolesarska mreža je med prisotne vnesel precej drugačnega vetra. Postregel je z izkušnjami Mariborske kolesarske mreže, ki so jo s kolegi ustanovili prvi v Sloveniji, leta 1994, še pred Ljubjansko kolesarsko mrežo. Grabarjev prispevek je bil Organizirani pristop mariborskih kolesarjev in dobri primeri iz tujine. Na zanimiv način konkretne izkušnje dobre prakse je govoril o pomenu: aktivnosti in predanosti ter organiziranost kolesarjev; o motivaciji, potrebnem znanju in sredstvih; pa tudi o promociji kolesarjenja in ozaveščanje javnosti (strokovne, politične, novinarske, najširše). Vse to je ilustriral z akcijami, ki so jih v Mariboru vodili, nekatere so bile tudi »gverilske«, predvsem usmerjene v to, da javnost in oblast ozavestita pomen kolesarjenja v mestu. MKM so se zelo uspešno mednarodno povezali in spremljali dobre primere iz tujine ter jih postopoma uvajali v Mariboru.

Damir Skenderović: Prepovedani novomeški kolesarji. Novomeški bloger in filozof je kot predstavnik kolesarjev nastopil kritično, pozval je h konkretnim rešitvam. Opisal je zelo slabo stanje kolesarskih stez v mestu. Na najbolj prometnih in nevarnih odsekih jih ni. Tam, kjer so, pa med seboj večinoma niso povezane, so slabo označene in zelo slabo vzdrževane. Varna kolesarska pot skozi mesto ni mogoča. In v zadnjih letih se je na tem področju naredilo zelo malo. 
Glej: http://damirskenderovic.blogspot.com/2014/05/vstaja-kolesarjev.html

Sledila je zelo živahna razprava. Preko upravičene kritičnosti do obstoječega slabega stanja so udeleženci po vzoru Mariborčanov ustanovili Novomeško kolesarsko mrežo – NMKM. Mariborski gost je namreč več kot jasno pokazal, da so z aktivnim 20 letnim delovanjem vplivali na vse družbene sfere, na javnost in oblast, da so ves čas delovali, bili proaktivno prisotni v mestnem življenju. Vse to je sčasomo naredilo »premik v glavah« in na terenu. Delovanje namesto tarnanja torej!

Novo mesto je z ustanovitvijo Novomeške kolesarske mreže (ki v času, ko to pišemo, že odmevno deluje!) dokazalo, da so novomeški kolesarji iz pravega testa, pripravljeni na aktivno delovanje, ki bo gotovo postopoma vplivalo na izboljšanje stanja.
Osnovno poslanstvo NMKM je promocija kolesarstva, osveščanje o njegovem pomenu za okolje in zavzemanje za ureditev in zgraditev osnovne kolesarske infrastrukture.
Glej: https://www.facebook.com/novomeskakolesarskamreza

Pripravila: Liljana Jankovič Grobelšek