četrtek, 23. april 2015

SKUPŠČINA DRUŠTVA ARHITEKTOV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 2015

Spoštovane kolegice in kolegi, članice in člani društva!


Vabimo vas na skupščino Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine.
Skupščina bo v četrtek, 7. maja 2015, z začetkom ob 18:00 uri, potekala bo v predavalnici Dolenjskega muzeja Novo mesto na Muzejski ulici 7 v Novem mestu.


Predlagani dnevni red skupščine je:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overoviteljev
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročila organov društva
5. Razprava o poročilih organov, sprejem poročil in zaključnega računa
6. Razrešnica dosedanjim organom
7. Predlogi skupščine za delovni program in proračun društva
8. Volitve organov društva (izvolitev volilne komisije, predstavitve kandidatov, glasovanje, razglasitev)
9. Razno


Prijazno vabljeni!


Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine
Tomaž Levičar, predsednik

Ni komentarjev:

Objavite komentar