petek, 26. september 2014

O DOKONČANJU GRADNJE KNJIŽNICE MIRANA JARCA - PROSTORI ZA PRIREDITVE, MLADINO, BUKVARNO, KAVARNO S ČITALNICO ...

Spodnje besedilo je bilo pripravljeno kot izhodišče k eni od tem pogovora na Pravokotni mizi društva s kandidatkami in kandidati za župana, ki je bila 25. septembra 2014 v nedokončanem atriju Knjižnice Mirana Jarca.

----------

Knjižnica Mirana Jarca je najbolj obiskovan objekt v starem mestnem jedru - vsakodnevno. Je zakladnica znanja, ki jo koristijo vse generacije od najmlajših, ki jim knjige predstavljajo še starši in jo koristijo tudi za igralnico, preko mladih, ki tu spoznavajo skrivnosti najrazličnejših vidikov življenja, študentov, ki si nabirajo študijsko gradivo in se v miru in bogastvu knjig in drugih gradiv učijo za izpite, do ostalih, ki se v zrelih letih seznanjajo s kvalitetno domačo, evropsko in svetovno literaturo. V knjižnico prihajajo tako še neuki, kakor znanstveniki, zbiralci podatkov in kreativci. Knjižnica je pravi "melting pot", združevalec najrazličnejših ljudi. Knjižnica pa novomeškemu okolju nudi tudi bogato prireditveno dejavnost.

Knjižnični kompleks, ki je urejen na tako imenovanih Ljubljanskih vratih, na severnem vstopu v staro mesto jedro, sestavlja stari, historični del, ki nosi zgodbe več stoletij, ter sodobni del, ki je bil zgrajen v preteklih letih. Zgrajen je po načrtih arhitekta Marka Mušiča, po projektih, ki segajo že debeli dve desetletji nazaj.

Gradnja novega dela knjižnice se je začela leta 1996, bistveni del novega dela pa je bil odprt leta 2001. A objekt še danes, torej po skoraj dvajsetih letih gradnje, ni dokončan. Prav na stičnem delu med starim in novim objektom so gradbena in ostala dela že pred šestimi leti povsem zastala. Zadnja dela v knjižnici so bila izvedena v letu 2008.

Nedokončanih je okoli 1200 m2 delovnih površin v več etažah, ki jih predvsem knjižnica kakor seveda občina oziroma mesto potrebujeta. V spodnji etaži je nedokončan nadkrit atrij v velikosti 210 m2. Tega bi ga lahko knjižnica, občina in zunanji uporabniki koristili za izvedbo različnih prireditev, proslav, umetniških razstav in drugih dogodkov za srednje veliko število obiskovalcev (cca 100). V pritličju je nedokončana tudi večja dvorana, ki bi jo lahko uporabili za potrebe mladinskega centra in ureditev stalne bukvarne v velikosti 270m2. Hkrati bi v teh prostorih uredili literarno kavarno in čitalnico. V prvem nadstropju je treba dokončati prostore velikosti 265m2 za potrebe domoznanskega oddelka in posebnih zbirk Boga Komelja, ki bi jih uredili kot stalne razstavne eksponate za prikaz javnosti, saj so sedaj nedostopne širši javnosti in jih knjižnica hrani v skladišču. Na podstrešju pa bi uredili prostore za audio video dvorano, računalniške učilnice in informacijski center.

Dokončanje navedenega je ocenjeno na cca 1.6 mio eur (brez opreme) - torej približno 1.300 evrov na kvadratni meter.

Projekt je prijavljen na razpis norveškega mehanizma. Novo mesto je imelo med letoma 2009 in 2013 v veljavi strategijo kulture.

Kakor je stvari zastavila ta strategija, naj bi bil objekt knjižnice v celoti zaključen do lani, do leta 2013. A letos, ko beremo leto 2014, je situacija še vedno enaka, kot je bila leta 2008.

Tomaž Levičar


Zanimive povezave:
- o knjižnici
- podoba zunanjščine
- intervju z nekdanjo direktorico
- odprtje leta 2001
- strategija kulture 2009-2013

1 komentar:

  1. Naša predlagana ponudba za stranke v novem letu je pozitivna in popolna zavezanost, zato vam sodelovanje z nami zagotavlja maksimalno zagotovilo, da bomo dobili sredstva, saj imamo oceno A + pri financiranju. Frank Loan Services (FLS) je bil v preteklih letih visoko ocenjen kot eno najboljših spletnih podjetij s cenejšo obrestno mero. Če potrebujete finančna sredstva, nas ne kontaktirajte po telefonu (+1-713-389-6778) ali E-pošti: k.frankloans@gmail.com

    E-pošti: k.frankloans@gmail.com

    OdgovoriIzbriši