sobota, 27. september 2014

ŽUPANSKI KANDIDATI 2014 ODGOVARJAJO: 650 LET NOVEGA MESTA

S katerimi projekti na področju urejanja prostora boste označili 650-letnico mesta? 


GREGOR MACEDONI: 
Preureditev Glavnega trga v deloma peš cono in prenova tlakovanja skupaj s prenovo tržnice bi bila izjemna poteza za tak dogodek. Realno pa to ni možno izvesti v tako kratkem času. že vzpostavitev drugačnega prometnega režima bi bilo nekaj. Morda je izvedljiva tudi prenova dela tlakov Glavnega trga ali vsaj dosežen konsenz glede tega. Lahko bi tudi obeležili 650-letnico z zaporami Glavnega trga čez vikende in bi se na tem prostoru odvijali različni dogodki, kulturne in urbane vsebine ter program, da se pokaze kaj je v mestu možno... Pripraviti zbornik vseh strategij in vizij zadnjih 20 let na področju prostorskega urejanja ter skozi pregledno razstavo poiskati kvalitetne ideje ter tako oblikovati dolgoročno strategijo razvoja občine na področju prostora in vzpostaviti prioritetno listo konkretnih ukrepov.


MILENA KRAMAR ZUPAN: 
650-letnica je tik pred nami, občina pa že izvaja razpis, s katerim privablja sodelujoče k obeležitvi tega praznika. Skratka, praznično leto in 7. april sta le par mesecev stran. Aktivnosti v prazničnem letu je treba usmeriti v naše staro mestno jedro, ki je prostor, zaradi katerega smo tedaj postali mesto.

Ob nadaljevanju aktivnosti, ki se že vodijo, bo nov župan lahko dodal še kaj. Obletnico moramo v prvi vrsti obeležiti z:
- zanimivim prireditvenim programom;
- razmislekom o prihodnosti mesta, denimo o tem, kakšno mesto si želimo urediti tja do njegove 700-obletnice. Za tak razmislek je ta priložnost čudovit čas, izvesti pa ga je treba z vsemi deležniki razvoja mesta;
- realizacijo zanimivih drobnih urbanih intervencij – začasnih in stalnih (umetniška, kreativna dela v javnem prostoru);
- postaviti kvalitetno spominsko obeležje Rudolfu IV.;
- poimenovati del mesta (ulica ali trg ali sprehajališče) po ustanovitelju;
- izvedbo kakšnega bistvenega stalnega projekta, povezanega z mestnim jedrom – morda ureditve pešpoti ob Krki vse okoli mestnega jedra, ureditve osrednjega mestnega igrišča v ali tik ob tem območju, ureditev stalne galerije na prostem – skratka projektov, kakršni so najverjetneje še uresničljivi do oziroma v prihodnjem letu.


MATIC VIDIC: 
- arheološki muzej na Marofu


MOJCA ŠPEC POTOČAR: 
Na področju navedenega prostora ob 650-letnici mesta pričakujemo, da bo mesto izvedlo tako prenovo turistične in kulturne dejavnosti, poleg tega pa pričakujem, da bo v Novem mestu trajno ostal spomin na praznik. Predlagamo kiparsko obeležje.


RAFKO KRIŽMAN: 
Visok mestni jubilej želimo dostojno obeležiti, hkrati pa želimo v prihodnjem letu pripraviti celovito razvojno strategijo občine, ki bo začrtala podobo mesta in občine za prihodnje generacije.


UROŠ LUBEJ: 
V Solidarnosti Novo mesto zagovarjamo vključevanje javnosti in stroke v procese odločanja, tako da bomo ustanovili delovno skupino, sestavljeno iz referenčnih ljudi (umetniki, zgodovinarji, arhitekti itd.) in da bo ta skupina na demokratičen in strokoven način odločila, kako bo potekalo praznovanje. Okrasitev mesta bi morala biti estetska in zadržana (tudi v cenovnem smislu).


JOŽE KOBE: 
Podpiram že usklajeno zasnovo in obeležitev obletnice.


BOJAN KEKEC: 
Praznovanje ob 650 letnici bomo primerno obeleležili z ureditvijo parka ter postavitvijo kipa / skulpture v čast podelitelju mestnih pravic Rudolfu IV. Habsburškemu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar